English  
  HOME SẢN PHẨM GIỚI THIỆU TIN TỨC NỘI TRỢ QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP  
 

          Chúng tôi vinh dự đón tiếp ông Martin Yan (Yan Can Cook) đã đến tìm hiểu sản phẩm truyền thống thực phẩm Việt Nam (nước mắm truyền thống) tại Doanh Nghiệp chúng tôi.Xem thêm hình

               
 
          Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT đã cấp chứng nhận số : HA 202.12.03 về việc chứng nhận Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Mắm Phan Thiết được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: HACCP Codex Alimenarius (CAC/RCP 1-1969 rev.4-2003).   
          Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày: 30.07.2012 đến 29.07.2015 cho lĩnh vực Sản xuất và Đóng chai nước mắm.
         Đây là tiêu chí để Doanh nghiệp chúng tôi hướng đến hoàn thiện về chất để khẳng định giá trị của các sản phẩm truyền thống - nước mắm. Từ đó, chúng tôi tích cực xuất khẩu nhằm giới thiệu sản phẩm của người Việt đến với Thế giới bằng giá trị tinh hoa của người Việt.


            Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã cấp quyết định số : 02/QĐ-SKHCN ngày 15/5/2010 về việc chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước mắm do DNTN Nước mắm Phan Thiết Mũi Né sản xuất với mã số hàng hoá: C002-PTGI.   
          Tất cả các sản phẩm phải luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết".
         Tất cả các sản phẩm phải hoàn thành khâu đóng chai (bao bì thương phẩm của các sản phẩm) và gắn nhãn tại địa bàn thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận .

           Tổ chức chứng nhận VINACERT đã cấp chứng nhận sản phẩm NƯỚC MẮM PHAN THIẾT MŨI NÉ do Doanh nghiệp Tư Nhân Nước Mắm Phan Thiết Mũi Né, địa chỉ : Lô 47 - 48 KCB Nước Mắm, Phú Hải, TP Phan Thiết - Bình Thuận, sản xuất. Được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 5107 : 2003, theo phương thức 5 - Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007.
        Quyết định có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2010 đến ngày 18 tháng 4 năm 2013.
     


Copyright © 2005-2010 Assist Jsc.